top of page

Terapeutisk Coaching: Helhetlig tankegang for livsforbedring

Ønsker du å ta styringen over ditt liv og virkelig forbedre hver eneste del? Velkommen til Terapeutisk Coaching hos Frøken Mandag – din partner på veien mot indre balanse og positiv forandring.

Kartlegg potensialet:

Hvis livet føles uforløst, leder vår helhetlige tilnærming deg gjennom en grundig kartlegging av alle livets aspekter. Noen ganger er potensialene skjult, og vi trenger hjelp til å avdekke blokkeringene. Dette kan omfatte områder som gamle mønstre, uvaner, rutiner, bevegelse, kosthold, relasjoner, målsetting og stressfaktorer.

Skap din unike plan:

Sammen utarbeider vi en skreddersydd plan eller veikart som guider deg mot ønsket retning. Enten det er små justeringer eller større skritt som må tas, tilbyr vi støtte gjennom hele prosessen.

Gratis kartleggingstime:

Start reisen med en gratis kartleggingstime for å utforske dine behov og mål.

Coachingpakker:

 

Velg mellom våre coachingpakker:
 

 • Pakke 1: Fire ukers intensivt samarbeid

 • Pakke 2: Ti uker med dypdykk og transformasjon
   

Fokusområder:

Sammen identifiserer vi hvilke områder du skal fokusere på i løpet av vårt samarbeid. Dette kan inkludere yrkesendringer, relasjonsbygging, vektnedgang, helseforbedringer, avvenning av dårlige vaner og mer.

Typiske endringer:

Forvent transformative endringer som yrkesvekst, styrkede relasjoner, vektnedgang, bedre helse og velvære, og frigjøring fra dårlige vaner.
 

Målet nås gjennom:

 • Analyseverktøy for personlighetsidentifisering

 • Puste- og meditasjonsteknikker

 • Kroppsbevissthet gjennom bevegelse

 • Kostholdsveiledning som bruker mat som medisin

 • Samtaleterapi med indre reiser
   

Gi deg selv gaven av terapeutisk coaching og åpne døren til en transformasjon.

bottom of page