Det er fantastisk å være i en gruppe med mennesker over litt tid i ukjente omgivelser. Det gir rom for store møter med seg selv.