21. juni Internasjonal yogadag

FNs generalforsamling sier i sitt vedtak at den anerkjenner at yoga "bidrar med en holistisk tilnærming til helse og godt levesett" og at informasjon om fordelene ved å praktisere yoga vil være helsefremmende for verdens befolkning.

Dagen ønsker å være med på å spre kunnskap om de mange fordelene ved å praktisere yoga.


Vi ønsker å markere dagen med å tilby gratis intro til Ashtanga yoga, Kundalini yoga og Yin yoga. 


Timen er 90 minutter og består av 30 minutter på hver av de tre yogatradisjonene. 

Timen er gratis for alle. 

Første mann til mølla. Vi har 10 plasser.

Møt opp kl. 16:50 for å finne din plass. 

 

17:00 Ashtanga yoga

17:35 Kundalini yoga

18:10 Yin og Yang yoga


Meld deg på i kontaktskjemaet under her.